Fashion Designer: Oana Juganaru -Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA

Fashion Designer: Oana Juganaru -Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA

Fashion Designer: Oana Juganaru -Fashion Graduate Italia Fashion Show - NABA

Fashion Designer: Oana Juganaru -Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA