Fashion Designer: Andrea Bergonti – Fashion Graduate Italia Fashion Show – AFOL Moda

Fashion Designer: Andrea Bergonti – Fashion Graduate Italia Fashion Show – AFOL Moda

Fashion Designer: Andrea Bergonti - Fashion Graduate Italia Fashion Show - AFOL Moda

Fashion Designer: Andrea Bergonti – Fashion Graduate Italia Fashion Show – AFOL Moda